ЗА НАС:


   Автошкола „Росен Петров” е създадена през 2011 г от инж. Росен Колев Петров с основен предмет на дейност “Организиране и провеждане на курсове за водачи на МПС”, съобразени с индивидуалните нужди и свободното време на клиента.

   При нас работят висококвалифицирани инструктори, с дългогодишен опит в работата си, изключително търпеливи, толерантни, с лична ангажираност и индивидуален подход към всеки курсист.

   По всички въпроси и проблеми, възникнали по време на обучението Ви, и във връзка с него, на разположение в офиса е нашият технически секретар, която ще ви предостави точна и изчерпателна информация, относно учебния процес, организацията на курсове, необходими документи, осигуряването на учебни помагала.

   Съвсем скоро, след разкриване на основната си дейност, „Автошкола Росен Петров 2012” ЕООД получава и Разрешителни за подготовка и придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника, в съответствие с изискванията на МЗХ (Министерство на Земеделието и Храните) за следните категории: Твк, Твк-З, Твк-М, Тпс, като след приключване на обучението, кандидатите получават свидетелство за правоспособност за съответната категория/и, издадено от КТИ – София и валидно в ЕС.

За Вас фирмата предлага още:

  - Психологическа лаболатория 163 към АГПМП Тонус гр. Варна;
  - Обучение за придобиване „Карта за квалификация на водача” по Нар.41;
  - Възстановяване на отнети контролни точки;
  - Обучение за придобиване на правоспособност на водачи на електрокари и мотокари;
  - Безплатно обучение с ваучери от Агенция по заетостта;
  - Професионално обучение за 29 професии и 53 специалности;
  - Опреснителни шофьорски курсове за водачи, които не са практикували и допълнителни часове;

   Атрактивни ценови условия;

   Възможност за разсрочено плащане;ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ:


Категория " B ; B1 "

За да започнете курса за категория "В" се изискват навършени 17 години и 9 месеца, оригинал на диплома за завършено основно, средно или висше образование, лична карта, една снимка.

Свидетелство за управление на МПС от категория "В" ви дава право да управлявате леки, лекотоварни и товарни автомобили с допустима максимална маса до 3,5 тона и до 8 места за сядане без мястото на водача.

Шофьорският курс включва два модула на обучение:

1. Теоритичен
    Теоритичният модул включва 40 учебни часа и се провежда от квалифициран преподавател в удобно за Вас време като включва:
       • Общо устройство на автомобила
       • Безопасност на движението по пътищата
       • След приключване на теоритичното обучение се полага вътрешен изпит в
         учебния кабинет на компютър за време от 43 минути

2. Практичен
    Управление на МПС - 31 учебни часа кормуване;


Изпит за шофьорска книжка:

    Полага се изпит по теория решаване на изпитни листовки на таблет за 40 минути; Практическият изпит е шофиране в учебния автомобил с изпитващия и инструктора около 30 минути [ по изискванията от наредбата за обучение на водачи на МПС ].
Инструктори
Инструктор Росен Петров Инструктор Росен Петров
Инструктор Росен Петров Инструктор Росен Петров


Категория " C ; C1 "

За да започнете курса се изискват навършени 21 години, свидетелство за управление на МПС от категория "В", лична карта, удостоверение за психологическа годност за категория "С", една снимка и оригинал на диплома за завършено минимум основно образование.

Свидетелство за управление на МПС от категория "С" ви дава право да управлявате товарен автомобил с допустима максимална маса над 3,5 тона. Лице с права за управление на МПС от категория “С” има право да управлява и МПС от категория “Ткт”.

Обучението е изградено на модулен принцип и се извършва по единна за категорията учебна документация. To е теоретично и практическо.

Шофьорският курс включва три модула на обучение:

1. Теоритичен
    Теоритичният модул включва 14 учебни часа и се провежда от квалифициран преподавател в удобно за Вас време като включва:
       • Превоз на товари
       • Общо устройство на МПС

2. Практичен
    Управление на МПС – товарен автомобил МАН 12.224 - 20 учебни часа кормуване;


Изпит за шофьорска книжка:

    Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С” полагат теоретичен и практически изпит. Теоретичният изпит се провежда на таблет. Тестовете за провеждане на изпита съдържат въпроси по модулите “Превоз на товари” и “Устройство на МПС” и съдържат 30 въпроса.До практическия изпит се допускат само кандидатите издържали успешно теоретичния изпит. Практическия изпит се провежда по пътища в населено място.
Инструктори
Инструктор Росен Петров Инструктор Росен Петров


Категория C + Е

За да започнете курса се изискват навършени 21 години, да притежавате правоспособност за управление и стаж като водач на МПС от категория "C", да притежава стаж като водач на МПС от категория “С” не по-малко от една година; времето, през което водачът е бил лишен от правото да управлява МПС, не се зачита за стаж; на лицата, загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5, ЗДвП, се зачита съответния стаж, придобит преди загубата на правоспособността; да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а, ЗДвП; да е завършил основно образование.

Свидетелство за управление на МПС от категория "С+Е" ви дава право да управлявате състав от пътни превозни средства, с теглещо моторно превозно средство от категория "С" и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг.

Обучението е изградено на модулен принцип и се извършва по единна за категорията учебна документация. Обучението е теоретично и практическо.

Шофьорският курс включва два модула на обучение:

1. Теоритичен
    Теоритичният модул включва 14 учебни часа и се провежда от квалифициран преподавател в удобно за Вас време като включва:
       • Ремаркета и системи за прикачване;

2. Практичен
    Управление на МПС – товарен автомобил МАН 12.224 с ремарке - 16 учебни часа кормуване;


Изпит за шофьорска книжка:

    Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “С+E” полагат теоретичен и практически изпит. Тестовете за провеждане на изпита съдържат въпроси по модулите “Ремаркета и системи за прикачване” и съдържат 15 въпроса, една листовка. До практическия изпит се допускат само кандидатите издържали успешно теоретичния изпит. Практическия изпит се провежда на учебна площадка по пътища в населено място.
Инструктори
Инструктор Росен Петров


Категория D

За да започнете курса се изискват навършени 21 години, да притежавате правоспособност за управление на МПС от категория "C" и стаж като водач, не по-малко от две години, или да притежава стаж като водач на МПС от категория “D1” не по-малко от 1 година; времето, през което водачът е бил лишен от правото да управлява МПС, не се зачита за стаж; на лицата, загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5 ЗДвП, се зачита съответния стаж, придобит преди загубата на правоспособността; да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а, ЗДвП; да отговаря на изискванията за психологическа годност, определени в Наредба № 36; да е завършил основно образование.

Свидетелство за управление на МПС от категория “D” Ви дава право да управлявате автомобили, с изключение на тролейбуси, предназначени за превоз на пътници с над 8 места за сядане без мястото на водача; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; към категория "D" се отнасят и съчленените автобуси. Прикачването на ремарке към тях е забранено.

Обучението е изградено на модулен принцип и се извършва по единна за категорията учебна документация. Обучението е теоретично и практическо.

Шофьорският курс включва два модула на обучение:

1. Теоритичен
    Превоз на пътници

2. Практичен
    Управление на МПС – SCANIA K113- 16 учебни часа кормуване;


Изпит за шофьорска книжка:

    Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “D” полагат теоретичен и практически изпит. Тестовете за провеждане на изпита съдържат въпроси по модулите “Превоз на пътници” и съдържат 15 въпроса, една листовка. До практическия изпит се допускат само кандидатите издържали успешно теоретичния изпит. Практическия изпит се провежда на пътища в населено място.
Инструктори
Инструктор Росен Петров


Придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника:

Твк /трактористи/
колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини;

  Необходими документи за записване:

     1. Кандидатът да има навършени 17 години;
     2. Копие на лична карта;
     3. Копие на шофьорска книжка и контролен талон;
     4. Медицинско свидетелство;
     5. Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование;
     6. Снимка на електронен носител;


Твк-з /комбайнери/
специализирана и специална самоходна земеделска техника;

  Необходими документи за записване:

     1. Кандидатът да има навършени 18 години;
     2. Копие на лична карта;
     3. Копие на шофьорска книжка и контролен талон;
     4. Медицинско свидетелство;
     5. Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование;
     6. Снимка на електронен носител;


Твк-м /машини за земни работи/
специализирана и специална самоходна мелиоративна техника - челен товарач, фадрома, булдозер, грейдер, скрепер;

  Необходими документи за записване:

     1. Кандидатът да има навършени 18 години;
     2. Копие на лична карта;
     3. Копие на шофьорска книжка и контролен талон;
     4. Медицинско свидетелство;
     5. Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование;
     6. Снимка на електронен носител;


Тпс /дърворезачи/
преносима и стационарна техника – моторни триони и храсторези.

  Необходими документи за записване:

     1. Кандидатът да има навършени 18 години;
     2. Копие на лична карта;
     3. Медицинско свидетелство;
     4. Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование;


Мотокари и електрокари
Завършилите курса получават Свидетелство за правоспособност на МОН. Документът е валиден в Еврозоната.

  Необходими документи за записване:

     1. Кандидатът да има навършени 18 години;
     2. Копие на лична карта;
     3. Копие на шофьорска книжка и контролен талон;
     4. Медицинско свидетелство;
     5. Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование;
     6. Снимка на електронен носител;
Инструктори
Инструктор Росен Петров

Инструктор Росен Петров

Инструктор Росен Петров


Инструктор Росен Петров
Инструктор Росен Петров


Категория

Категория A

При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца.

Към момента „Автошкола Росен Петров 2012” ЕООД не предлага обучение на кандидати за придобиване на категория А.НОВО:


Психологическа лаболатория 163 „Тонус” Стара Загора
предлага за Вас провеждане на психологически изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС кат.С,С1,D, D1,Ттб, Ттм, Т - таксиметров превоз, на водачи на МПС – превоз на пътници и товари и на председатели на изпитни комисии; НФП по чл. 157, чл.171, чл.343г.


НОВИНИ:

Психологическа лаболатория 163 „Тонус” Стара Загора
предлага за Вас провеждане на психологически изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС кат.С,С1,D, D1,Ттб, Ттм, Т - таксиметров превоз, на водачи на МПС – превоз на пътници и товари и на председатели на изпитни комисии; НФП по чл. 157, чл.171, чл.343г.


КОНТАКТИ: